Produktų priežiūra

 • Mes siekiame tvarios plėtros ir aukščiausių produkcijos kokybės priežiūros standartų.
 • Mes laikomės atsakingo ir etiško visų savo augalų apsaugos produktų valdymo per visą jų gyvavimo ciklą – nuo pat sukūrimo ir panaudojimo iki atliekų tvarkymo ir dar toliau.

Mūsų misija

 • Apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką kuriant novatoriškus produktus, technologijas bei paslaugas.
 • Skatinti ir padėti saugiai bei atsakingai naudoti mūsų augalų apsaugos technologijas.
 • Skatinti augalų apsaugos produktų naudojimą tvaraus žemės ūkio veikloje visame pasaulyje.

Laimi visi!

 • Augintojams tai galimybė optimizuoti produkto poveikį kuriant ir diegiant pelningas, bet tvarias ūkininkavimo praktikas, atitinkančias klientų poreikius.
 • Mūsų darbuotojams tai kuria saugią darbo aplinką, skatina bendradarbiavimą dalijantis skirtingais įgūdžiais ir pasididžiavimą bendrovės vertybėmis, principais bei verslo etika.
 • Akcininkams tai reiškia tvarią investicijų grąžą.
 • Maisto pramonės gamintojams ir prekybininkams tai padeda spręsti svarbias problemas, susijusias su nuostatomis dėl augalų apsaugos produktų poveikio, pvz., maisto produktų taršai, vandens kokybei ir etiškai prekybai.
 • Vartotojams tai reiškia prieinamą, sveiką ir kokybišką maistą.
 • Visiems tiekėjams/prekybininkams? produktų priežiūra užtikrina kokybišką produkciją ir paslaugas, aplinkos apsaugą ir naudingą indėlį į vietos bendruomenių gyvenimą.

Į viršų