BASF Agro Lietuva
BASF Agro Lietuva

Biologinė įvairovė

Ūkininkai, turintys „tiesioginį“ ryšį su aplinka ir gamta, puikiai žino, kad ekosistemų tausojimas duos ilgalaikės naudos mums visiems. Šiuo atžvilgiu sustabdyti biologinės įvairovės nykimą yra viena iš svarbiausių užduočių ūkininkams ir žemių savininkams.

Kaip didžiausia pasaulio chemijos pramonės įmonė BASF tausoja biologinę įvairovę visais lygmenimis:

  • Mes nuolat optimizuojame savo gamybinius procesus pačiomis įvairiausiomis priemonėmis. Prisidedame prie energijos ir gamtos išteklių tausojimo, klimato apsaugos, oro ir vandens taršos bei atliekų mažinimo.
  • Novatoriški mūsų produktai ir paslaugos padeda klientams įgyvendinti savo strategijas ir leidžia mums vykdyti mokslo tyrimus bei plėtrą.
  • Mes skatiname sąmoningumą saugant aplinką ir remiame švietimo programas.
  • Įgyvendiname projektus, skatinančius biologinės įvairovės apsaugą konkrečiose vietovėse.

Šiomis priemonėmis BASF prisideda prie biologinės įvairovės tausojimo ir skatina tvariai naudoti gamtos išteklius.

Top