BASF Agro Lietuva
BASF Agro Lietuva

Susisiekti

Tracker®

Fungicidai

Sistemis fungicidas

Sisteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Pakuotė: 10 l

Privalumai

  • Pasižymi apsauginiu ir gydomuoju veikimu
  • Sustiprina stiebus
  • Apsaugo nuo išgulimo

Pagrindinė informacija

Pavadinimas Tracker®
Formuluotė koncentruota suspensija
Sudėtis 233 g/l boskalidas, 67 g/l epoksikonazolas
Saugos duomenų lapas Tracker® saugos duomenų lapas
Etiketė Tracker® etiketė
Naudojimo aprašas Tracker® naudojimo aprašas

Tracker yra sisteminis, plataus veikimo spektro fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų. Jis turi tiek apsauginį, tiek gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą.

Tracker labai selektyvus visuose javuose. Jis sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: boskalido ir epoksikonazolo. Dvi skirtingo veikimo veiklios medžiagos užtikrina platų veikimo spektrą.

Boskalidas yra sisteminio ir translaminarinio veikimo veiklioji medžiaga. Boskalidas augale juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į kitą. Dėl to apsaugomos net ir neapipurkštos augalo dalys.

Boskalidas labai veiksmingas nuo stiebalūžės, septoriozių ir dryžligių. Jis veiksmingas nuo ramularijos ir sumažina fiziologinių dėmių atsiradimą.

Epoksikonazolas yra plataus veikimo veiklioji medžiaga, turinti stiprų gydomąjį veikimą. Jis labai veiksmingas nuo septoriozių, kviečių dryžligės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, rūdžių, miltligės, juodligių ir stiebalūžės.

Dvi skirtingų grupių veikimo veikliosios medžiagos užtikrina labai gerą veikimą nuo grybinių ligų javuose.

Kad purškimas nuo ligų būtų veiksmingas, labai svarbu nemažinti vandens kiekio, ypač jei pasėlis yra labai tankus. Po purškimo turėtų 1 valandą nelyti.

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Tracker galima maišyti BASF herbicidais, augimo reguliatoriais, insekticidu Fastac 50, skystomis trąšomis. Darydami produktų mišinius, laikykite maišyklę įjungtą visą laiką.

Informacija apie kultūras ir kenkėjus

Kenkėjai Norma Naudojimo tarpsnis Apdorojimų skaičius
Vainikuotosios rūdys 0,75 - 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Kenkėjai Norma Naudojimo tarpsnis Apdorojimų skaičius
Geltonosios rūdys 0,75 Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Kviečių dryžligė 0,75 Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Lapų septoriozė 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos. 1
Rudosios rūdys 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos. 1
Stiebalūžė 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos. 1
Kenkėjai Norma Naudojimo tarpsnis Apdorojimų skaičius
Geltonosios rūdys 0,75 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Ramuliarija 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Rinchosporiozė 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Smulkiosios rūdys 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Tinkliškoji dryžligė 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Kenkėjai Norma Naudojimo tarpsnis Apdorojimų skaičius
Geltonosios rūdys 0,75 Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Kviečių dryžligė 0,75 Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Lapų septoriozė 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos. 1
Rudosios rūdys 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos. 1
Stiebalūžė 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos. 1
Kenkėjai Norma Naudojimo tarpsnis Apdorojimų skaičius
Geltonosios rūdys 0,75 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Ramuliarija 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Rinchosporiozė 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Smulkiosios rūdys 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Tinkliškoji dryžligė 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Kenkėjai Norma Naudojimo tarpsnis Apdorojimų skaičius
Rinchosporiozė 0,75 - 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Rudosios rūdys 0,75 - 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Stiebalūžė 0,75 - 1,5 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Javus galima purkšti daugiausiai du kartus nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Jei naudojamas 2 kartus, pirmas purškimas turi būti BBCH 30 – 45, antras purškimas BBCH 45 – 69. Jeigu purškiama 2 kartus, naudojama mažesnė 0,75 l/ha norma. 1
Top