BASF Agro Lietuva
BASF Agro Lietuva

Biathlon® 4D

Dviejų veiklių medžiagų plataus veikimo herbicidas.

Biathlon® 4D – sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose, taip pat ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose ir avižose su varpinių žolių įsėliu.

Privalumai

  • Lankstaus naudojimo laiko
  • Neveikiamas oro sąlygų
  • Įvairiai maišomas
  • Plataus poveikio spektro
  • Atsparus lietui

Informacija

Pavadinimas Biathlon® 4D
Formuluotė vandenyje dispersiškos granulės, WG
Sudėtis 54 g/kg florasulamas, 714 g/kg tritosulfuronas

Biathlon 4D yra dviejų veiklių medžiagų herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose. Taip pat gali būti naudojamas vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose ir avižose su varpinių žolių įsėliu.

Tritosulfuronas priklauso sulfonilurėjos, florasulamas - triazolpirimidinų klasės herbicidams. Herbicidas blokuoja acetolaktato sintetazės sintezę (ALS-inhibitorius). Tai stabdo baltymų gamybą augale, lėtėja augalų augimas ir ląstelių vystymasis.

Biathlon 4D yra sisteminis herbicidas, skirtas naudoti bamblėjimo tarpsniuose (BBCH 30 - 39). Herbicidas į augalus patenka per lapus ir su sultimis pasiskirsto po visą augalą.

Biathlon 4D veiksmingumas nuo piktžolių

Veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Biathlon 4D norma 50 g/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash arba kita paviršiaus aktyviąja medžiaga.

Labai jautrios piktžolės (> 95%)

Trikertės žvaginės, baltosios balandos***, baltažiedžiai vaireniai bekvapės ramunės, daržinės žliūgės, rapsų pabiros, smiltyniniai skamainiai, paprastieji pokliai, kibieji lipikai, aklės*, aguonos birulės, daržiniai lipikai*.

Jautrios piktžolės (94,9–85%)

Dirvinės čiužutės, rugiagėlės, dėmėtieji rūgtys, mėlynžiedžiai vikiai, vaistinės ramunės, vijokliniai pelėvirkščiai, dirviniai raguoliai, apskritalapės notrelės.

Vidutiniškai jautrios piktžolės (84,9-70%)

Pūdyminės veronikos, raudonžiedės notrelės, dirvinės neužmirštuolės, vaistinės žvirbliarūtės*, persinės veronikos, raudonžiedžiai snapučiai**, nuodingosios šunpetrės, dėmėtieji rūgčiai.

Mažai jautrios piktžolės (69,9-50%)

Dirvinės veronikos, gebenlapės veronikos, dirvinės našlaitės, trilapės veronikos.

* dviejų bandymų duomenys

** veiksmingumas nuo raudonžiedžių snapučių yra geresnis, kai purškiamos piktžolės yra mažos.

***Biathlon 4D veiksmingumas, ypatingai baltosioms balandoms, dažnai pagerėja naudojant Dash arba kitą paviršiaus aktyviąją medžiagą.

Purškiant javus, Biathlon 4D galima maišyti su BASF fungicidais, BASF augimo reguliatoriais išskyrus Terpal, insekticidais. Jei yra pasėlyje ir tuščiųjų avižų, rekomenduojame maišyti su Avoxa®2.

Pakuotė: 0,5 kg, 1,05 kg

Pavojingumo simbolis(iai)

  • GHS-09 - ghs09
  • GHS-07 - ghs07
Pavadinimas Biathlon® 4D
Formuluotė vandenyje dispersiškos granulės, WG
Sudėtis 54 g/kg florasulamas, 714 g/kg tritosulfuronas

Biathlon 4D yra dviejų veiklių medžiagų herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose. Taip pat gali būti naudojamas vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose ir avižose su varpinių žolių įsėliu.

Tritosulfuronas priklauso sulfonilurėjos, florasulamas - triazolpirimidinų klasės herbicidams. Herbicidas blokuoja acetolaktato sintetazės sintezę (ALS-inhibitorius). Tai stabdo baltymų gamybą augale, lėtėja augalų augimas ir ląstelių vystymasis.

Biathlon 4D yra sisteminis herbicidas, skirtas naudoti bamblėjimo tarpsniuose (BBCH 30 - 39). Herbicidas į augalus patenka per lapus ir su sultimis pasiskirsto po visą augalą.

Biathlon 4D veiksmingumas nuo piktžolių

Veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Biathlon 4D norma 50 g/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash arba kita paviršiaus aktyviąja medžiaga.

Labai jautrios piktžolės (> 95%)

Trikertės žvaginės, baltosios balandos***, baltažiedžiai vaireniai bekvapės ramunės, daržinės žliūgės, rapsų pabiros, smiltyniniai skamainiai, paprastieji pokliai, kibieji lipikai, aklės*, aguonos birulės, daržiniai lipikai*.

Jautrios piktžolės (94,9–85%)

Dirvinės čiužutės, rugiagėlės, dėmėtieji rūgtys, mėlynžiedžiai vikiai, vaistinės ramunės, vijokliniai pelėvirkščiai, dirviniai raguoliai, apskritalapės notrelės.

Vidutiniškai jautrios piktžolės (84,9-70%)

Pūdyminės veronikos, raudonžiedės notrelės, dirvinės neužmirštuolės, vaistinės žvirbliarūtės*, persinės veronikos, raudonžiedžiai snapučiai**, nuodingosios šunpetrės, dėmėtieji rūgčiai.

Mažai jautrios piktžolės (69,9-50%)

Dirvinės veronikos, gebenlapės veronikos, dirvinės našlaitės, trilapės veronikos.

* dviejų bandymų duomenys

** veiksmingumas nuo raudonžiedžių snapučių yra geresnis, kai purškiamos piktžolės yra mažos.

***Biathlon 4D veiksmingumas, ypatingai baltosioms balandoms, dažnai pagerėja naudojant Dash arba kitą paviršiaus aktyviąją medžiagą.

Purškiant javus, Biathlon 4D galima maišyti su BASF fungicidais, BASF augimo reguliatoriais išskyrus Terpal, insekticidais. Jei yra pasėlyje ir tuščiųjų avižų, rekomenduojame maišyti su Avoxa®2.

Pakuotė: 0,5 kg, 1,05 kg

  • GHS-09 - ghs09
  • GHS-07 - ghs07
Top