BASF Agro Lietuva
BASF Agro Lietuva

Butisan® Kombi

Herbicidai

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas

Butisan Kombi skirtas vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.

Pakuotė: 5 l, 10 l

Privalumai

  • Geresnis veikliųjų medžiagų pasiskirstymas piktžolių dygimo zonoje
  • Naudojamas prieš rapsų sudygimą ir po sudygimo
  • Platus veikimo spektras, tame tarpe snapučiai bei kryžmažiedės piktžolės
  • Mažiau priklausomas nuo dirvožemio drėgmės
  • Patikimesnis veikimas sunkesniuose dirvožemiuose
  • KOMBI EFEKTAS – abi veikliosios medžiagos sustiprina ir papildo viena kitos veikimą

Pagrindinė informacija

Pavadinimas Butisan® Kombi
Formuluotė koncentruota emulsija
Sudėtis 200 g/l metazachloras, 200 g/l dimetenamidas-P
Saugos duomenų lapas Butisan® Kombi saugos duomenų lapas
Etiketė Butisan® Kombi etiketė
Naudojimo aprašas Butisan® Kombi naudojimo aprašas

Butisan Kombi yra dirvinis herbicidas, kurį galima naudoti iki ir po rapsų ir piktžolių sudygimo. Butisan Kombi sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: metazachloro ir dimetenamido-P.

Metazachloras geriausiai veikia, kai dirva yra pakankamai drėgna, veikliajai medžiagai reikia tolygiai ištirpti ir pasiskleisti dirvos paviršiuje.

Nauja veiklioji medžiaga rapsuose dimetenamidas-P mažiau priklauso nuo dirvoje esančios drėgmės, nelygumų, grumstėtumų. Tačiau didelės sausros metu, kai drėgmės nepakanka, Butisan Kombi veikimas gali sulėtėti ir herbicidas pradės veikti tik po lietaus. Gerai paruoštoje, lygioje ir purioje dirvoje, kai rapsai pasėti tolygiai, dygsta vienodai ir dirvoje užtenka drėgmės, Butisan Kombi poveikis yra geriausias. Grumstų privolavimas bei geras šiaudų susmulkinimas ir įterpimas taip pat užtikrina geresnį herbicido veikimą.

Butisan Kombi yra Butisan šeimos naujausias produktas, kuris turi platesnį veikimo spektrą, stipresnį veikimą nuo tokių piktžolių kaip dirvinės čiužutės, trikertės žvaginės, dirviniui garstukai, kibieji lipikai, dirvinės aguonos ir snapučiai. Butisan Kombi yra greitai nuplaunamas nuo augalinių liekanų, gerai pasiskleidžia dirvos paviršiuje, taip pat dėl geros dirvožemio absorbcijos neišsiplauna į gilesnius sluoksnius, o pasilieka pikžolių dygimo zonoje.

Butisan Kombi poveikis piktžolėms priklauso nuo dirvos savybių ir panaudojimo laiko. Herbicidas, panaudotas iki sudygimo, gerai veikia beveik visas labiausiai rapsuose paplitusias piktžoles. Kai kuriais atvejais lipikai geriau sunaikinami, kai herbicidas naudojamas po sudygimo - ankstyvuosiuose dygimo tarpsniuose. Norint pasiekti optimalų poveikį po sudygimo, visos piktžolės purškimo metu turėtų būti ne didesnės, kaip 1-2 tikrųjų lapelių. Herbicido poveikis taip pat priklauso nuo panaudojimo laiko.

Veikimo spektras

Žieminiai rapsai

Butisan Kombi veiksmingumas nuo piktžolių panaudojus iki sudygimo (BBCH 00–09)

≥95 % daržinės žliūgės, bekvapiai šunramuniai, baltosios balandos, raudonžiedės notrelės, aguonos birulės, vaistinės ramunės, snapučiai, dirvinės veronikos, vienmetės miglės.

85–94 % dirvinės glažutės, dirvinės čiužutės;

70–84 % kibieji lipikai, trikertės žvaginės;

50–69 % dirvinės karpažolės;

<50% dirvinės našlaitės.

Butisan Kombi veiksmingumas nuo piktžolių panaudojus po sudygimo (BBCH 10–18)

≥95 % dirvinės veronikos, trikertės žvaginės;

70–84 % kibieji lipikai, daržinės žliūgės;

50–69 % bekvapiai šunramuniai, baltosios balandos, raudonžiedės notrelės, dirvinės karpažolės, dirvinės glažutės;

<50 % dirvinės čiužutės.

Vasariniai rapsai

Butisan Kombi veiksmingumas nuo piktžolių panaudojus iki sudygimo (BBCH 00–09)

≥95 % raudonžiedės notrelės, daržinės žliūgės, bekvapiai šunramuniai, geltonžiedės aklės, pelkiniai pūkeliai, dirvinės karpažolės;

85–94 % trikertės žvaginės, baltieji dobilai;

70–84 % vijokliniai pelėvirkščiai, dėmėtieji rūgčiai, baltosios balandos;

50–69 % kibieji lipikai, dirvinės čiužutės, paprastosios takažolės;

<50 % dirviniai garstukai.

Butisan Kombi veiksmingumas nuo piktžolių panaudojus po sudygimo (BBCH 10–18)

≥95 % kibieji lipikai;

85–94 % pelkiniai pūkeliai, raudonžiedės notrelės;

70–84 % bekvapiai šunramuniai, dirvinės karpažolės, daržinės žliūgės;

<50 % baltosios balandos, geltonžiedės aklės, trikertės žvaginės, vijokliniai pelėvirkščiai.

Butisan Kombi geriausiai veikia, kai rapsuose naudojamas iki sudygimo ir ant dregnos dirvos.

Naudojant po sudygimo, herbicido veiksmingumas taip pat geriausias purškiant and dregnos dirvos ir kai pikt˛oles yra ma˛os – skilčialapiu tarpsnyje arba ne didesnes kaip 2 tikruju lapeliu.

Atsėjimas

Žieminiai rapsai

Nuėmus įprastai augusių žieminių rapsų, purkštų su Butisan Kombi, derlių, galima auginti visus augalus.

Jei atsitinka taip, kad augalai žūva dar tą patį rudenį, o Butisan Kombi jau buvo panaudotas, tą patį rudenį negalima sėti jokių augalų.

Kitą pavasarį, giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, rapsus ir cukrinius runkelius. Kukurūzus, žirnius ir pupas galima sėti po seklaus (5 cm) žemės įdirbimo.

Vasariniai rapsai

Nuėmus įprastai augusių vasarinių rapsų, purkštų su Butisan Kombi, derlių, galima sėti žieminius javus tą patį rudenį, prieš tai dirvą giliai suarus. Kitą pavasarį galima sėti vasarinius javus, kukurūzus, cukrinius runkelius, žirnius ir pupas.

Jei dėl kokių nors priežasčių žūsta Butisan Kombi nupurkšti vasariniai rapsai, negalima sėti vasarinių javų ir cukrinių runkelių. Praėjus 1 mėnesiui ir giliai suarus (20 cm), galima sėti kukurūzus, praėjus 1,5 mėnesio, galima sėti žirnius ir pupas.

• Nepurškite, jei rapsai ką tik sudygo ir prognozuojamos šalnos.

• Nepurškite rapsų labai karštu ir saulėtu oru, kad nepažeistumėte augalų.

• Nerekomenduojama purkšti 1–4 lapelių tarpsnio rapsų, jei jų lapeliai drėgni – lapeliai gali deformuotis (įgauti šaukštelio formą).

Geriausios sąlygos herbicidui veikti taip pat ir rapsams tolygiai sudygti ir augti – gerai paruošta, lygi, be grumstų dirva. Jei yra stambių grumstų, prieš purškimą geriau tokį lauką privoluoti. Purškiant Butisan Kombi prieš sudygimą, jis veikia tik per šaknis, o purškiant po sudygimo – per šaknis ir per lapus. Dirvoje esantį Butisan Kombi įsisavina dygstančios piktžolės, kurios žūva prieš pat sudygimą. Panaudotas po sudygimo,

Butisan Kombi geriausiai veikia, kai piktžolės yra mažos, skilčialapių – 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje, nepriklausomai, kokiame išsivystymo tarpsnyje yra rapsai.

Trikertės žvaginės, dirvinės čiužutės, garstukai, svėrės turi būti naikinamos iki sudygimo – skilčialapių tarpsnyje (maždaug 4–7 dienos po sėjos). 1–2 tikruosius lapelius gali turėti tik tos piktžolės, kurios yra labai jautrios Butisan Kombi, tokios kaip ramunės, žliūgės, veronikos, notrelės.

Kai piktžolės jau sudygusios, tinkamiausios sąlygos purškimui – drėgna dirva ir sausi rapsų lapeliai. Kad veiklioji medžiaga geriau patektų į piktžoles per jų lapus, turėtų nelyti, kol darbinis tirpalas visiškai nudžius nuo lapų paviršiaus.

Butisan Kombi galima maišyti su Cleravo, Juventus 90, Caryx, Fastac 50, Butisan Star, Butisan Avant. Mišinius reikia tuoj pat sunaudoti. Butisan Kombi į purkštuvo rezervuarą pilamas pirmiausiai. Maišyklė turi dirbti visą laiką. Negalima maišyti Butisan Kombi su skystomis trąšomis, glifosatais, trašų suspensijomis.

Didžiausias purškimų skaičius – 1. Rekomenduojamas vandens kiekis 200–400 l/ha.

  • GHS-08 - ghs08
  • GHS-09 - ghs09
  • GHS-07 - ghs07
Top