BASF Agro Lietuva
BASF Agro Lietuva

Butisan® Avant

Herbicidai

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas

Butisan Avant yra sisteminis herbicidas veikiantis ir per šaknis ir per lapus, todėl jį galima naudoti iki ir po rapsų ir piktžolių sudygimo. Butisan Avant sudarytas iš trijų veikliųjų medžiagų: metazachloro, dimetenamido-P ir kvinmerako.

Pakuotė: 5 l, 10 l

Privalumai

  • Lankstus panaudojimo laikas - prieš sudygimą ir rapsams sudygus
  • Veiksmingas nuo daugelio dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių
  • Patikimai veikia dėl unikalaus KOMBI EFEKTO

Pagrindinė informacija

Pavadinimas Butisan® Avant
Formuluotė suspoemulsija
Sudėtis 100 g/l dimetenamidas-P, 100 g/l kvinmerakas, 300 g/l metazachloras
Saugos duomenų lapas Butisan® Avant saugos duomenų lapas
Etiketė Butisan® Avant etiketė
Naudojimo aprašas Butisan® Avant naudojimo aprašas

Butisan Avant yra sisteminis herbicidas veikiantis ir per šaknis ir per lapus, todėl jį galima naudoti iki ir po rapsų ir piktžolių sudygimo. Butisan Avant sudarytas iš trijų veikliųjų medžiagų: metazachloro, dimetenamido-P ir kvinmerako.

Metazachloras ir dimetenamidas-P į dviskiltes piktžoles patenka daugiausiai per šaknis ir iš dalies per dygstančius daigelius. Dėl to, herbicido veiksmingumas yra optimalus tik piktžolėms dygstant ir tik ankstyvuose dygimo tarpsniuose.

Veiklioji medžiaga kvinmerakas pasisavinamas per lapus ir šaknis ir gali būti pernešamas augale tiek akropetaliai, tiek bazipetaliai (į viršų ir į apačią). Tačiau poveikis kibiesiems lipikams yra hormoninio tipo ir pasisavinimas vyksta per šaknis. Butisan Avant veiksmingumas yra geriausia kai herbicidas naudojamas iki sudygimo arba labai ankstyvuose dygimo tarpsniuose.

Butisan Avant geriausiai veikia, kai dirva yra pakankamai drėgna, veikliosioms medžiagoms reikia tolygiai ištirpti ir pasiskleisti dirvos paviršiuje. Dimetenamidas-P mažiau priklauso nuo dirvoje esančios drėgmės, nelygumų, grumstėtumų. Tačiau didelės sausros metu, kai drėgmės nepakanka, Butisan Avant veikimas gali sulėtėti ir herbicidas pradės veikti tik po lietaus. Gerai paruoštoje, lygioje ir purioje dirvoje, kai rapsai pasėti tolygiai, dygsta vienodai ir dirvoje užtenka drėgmės, Butisan Avant poveikis yra geriausias. Grumstų privolavimas bei geras šiaudų susmulkinimas ir įterpimas taip pat užtikrina geresnį herbicido veikimą. Norint pasiekti optimalų poveikį po sudygimo, visos piktžolės purškimo metu turi būti ne didesnės, kaip 1–2 tikrųjų lapelių.

Poveikis piktžolėmsButisan Avant poveikis piktžolėms priklauso nuo dirvos savybių ir panaudojimo laiko.

Herbicidas, panaudotas iki sudygimo, gerai veikia beveik visas labiausiai rapsuose paplitusias piktžoles. Herbicido veikimas žieminiuose rapsuose yra geresnis nei vasariniuose, nes rudenį, dėl šiltesnio oro, pastovesnės dirvos drėgmės, piktžolės žieminiuose rapsuose sudygsta vienodžiau ir auga intensyviau, nei vasariniuose rapsuose. Herbicido panaudojimas iki sudygimo visuomet yra veiksmingesnis beveik visoms piktžolių rūšims, ypač vasariniuose rapsuose.

Herbicidas veikia vienmetes dviskiltes piktžoles: trikertes žvagines, baltąsias balandas, kibiuosius lipikus, snapučius, raudonžiedes notreles, bekvapius šunramunius, aguonas, vijoklinius pelėvirkščius, daržines žliūges, dirvines čiužutes, persines veronikas, dirvines našlaites.

Piktžolės yra jautrios herbicido poveikiui, kai yra ne didesnės, kaip 3-4 lapelių. Herbicido poveikis taip pat priklauso nuo panaudojimo laiko.

Butisan Avant veikimas, kai norma 2,5 l/ha:

Žieminiai rapsai:

Butisan Avant veiksmingumas nuo piktžolių panaudojus iki sudygimo (BBCH 00–09)

Labai gerai veikia >85 % – daržines žliūges, kibiuosius lipikus, snapučius, notreles, veronikas, paprastuosius poklius, aguonas birules, bekvapius šunramunius.

Vidutiniškai veikia 70-84 % – dirvines neužmirštuoles, trikertes žvagines, dirvines čiužutes.

Silpnai veikia 50-69 % – dirvines našlaites, dirvinius garstukus.

Poveikis piktžolėms panaudojus po sudygimo (BBCH 10-14)

Labai gerai veikia >85 % – daržines žliūges, kibiuosius lipikus, snapučius, notreles, veronikas, paprastuosius poklius, bekvapius šunramunius.

Vidutiniškai veikia 70–84 % – dirvines neužmirštuoles, trikertes žvagines, aguonas birules, dirvines čiužutes.

Silpnai veikia 50–69 % – dirvines našlaites, dirvinius garstukus.

Vasariniai rapsai:

Butisan Avant veiksmingumas nuo piktžolių panaudojus iki sudygimo ( BBCH 00-09)

Labai gerai veikia >85 % – daržines žliūges, kibiuosius lipikus, notreles, veronikas, bekvapius šunramunius.

Vidutiniškai veikia 70–84 % – baltąsias balandas.

Silpnai veikia 50–69 % – dirvines našlaites, dirvines čiužutes.

Poveikis piktžolėms panaudojus po sudygimo (BBCH 10-14)

Labai gerai veikia >85 % – daržines žliūges, kibiuosius lipikus, paprastuosius poklius, bekvapius šunramunius.

Vidutiniškai veikia 70–84 % – notreles, veronikas.

Silpnai veikia 50–69 % – dirvines našlaites, baltąsias balandas.

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.

Po purškimo iškritę gausūs krituliai gali pristabdyti pasėlių augimą, nors paprastai pasėliai sudygsta greitai.

Vėlyvesnės sėjos rapsai dėl herbicido poveikio atsigauna lėčiau. Nepurkškite, jei rapsai ką tik sudygo ir prognozuojamos šalnos. Nepurkškite rapsų labai šiltu ir saulėtu oru, kad nepažeistumėte pasėlių. Šie simptomai yra trumpalaikiai ir paprastai neturi neigiamos įtakos derliui.

Purškiant rapsus prieš sudygimą, svarbu, kad herbicido tirpalas nepatektų tiesiai ant sėklų. Sėjant, sėklos turi būti įterptos mažiausiai 15 mm gyliu.

Nepurkškite nuo kenkėjų, ligų, užmirkimo ar dėl kitų priežasčių pažeistų augalų. Nepurkškite grumstėtų ir akmenuotų pasėlių.

Nupurkšto lauko nedirbkite.

Sėjomaina

Žieminiai rapsai

Nuėmus įprastai augusių žieminių rapsų, purkštų su Butisan Avant, derlių galima auginti visus augalus. Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Butisan Avant purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį negalima sėti jokių augalų. Kitą pavasarį sekliai (>7 cm) įdirbus žemę, galima sėti vasarinius javus, rapsus, kukurūzus, ankštinius augalus. Cukriniams runkeliams žemę įdirbti giliau (>15 cm).

Vasariniai rapsai

Nuėmus įprastai augusių vasarinių rapsų, purkštų su Butisan Avant, derlių žieminius javus galima sėti giliai suarus (>25 cm) ir jei nuo purškimo praėjo 120 dienų. Sekliai (>7 cm) įdirbus žemę, pavasarį galima sėti ankštinius, kukurūzus, vasarinius javus, cukrinius runkelius, kryžmažiedžius augalus. Sodinti bulves galima giliai suarus (>25 cm) ir jei nuo purškimo praėjo 10 mėn. Jei dėl kokių nors priežasčių sunyko Butisan Avant purkšti vasariniai rapsai, tą patį pavasarį, suarus (>15 cm) ir jei nuo purškimo praėjo 1 mėnuo, galima sėti kukurūzus; rudenį – giliai suarus (>25 cm) ir jei nuo purškimo praėjo 120 dienų, galima sėti žieminius javus; suarus >15 cm, galima sėti žieminius rapsus.

Atsparumo išsivystimo mažinimo priemonės

Butisan Avant sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos. Remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikaciją, metazachloras ir dimetenamidas-P priklauso chloracetamidų klasės herbicidams (HRAC kodas K3), o kvinmerakas – chinolino karboksirūgšties klasės herbicidams (HRAC kodas O). Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:

1. Kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., tinkama sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas, tolygus sėklos guolio paruošimas);

2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;

3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;

4. Stebėkite laukus reguliariai ir išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis.

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha.

Butisan Avant galima maišyti su Butisan Star, Butisan 400, Butisan Kombi, Juventus 90, Caryx, Cleravo, Fastac 50. Mišinius reikia tuoj pat sunaudoti. Butisan Avant į purkštuvo rezervuarą pilamas pirmiausiai. Maišyklė turi dirbti visą laiką. Negalima maišyti Butisan Avant su skystomis trąšomis, glifosatais, trąšų suspensijomis.

  • GHS-08 - ghs08
  • GHS-09 - ghs09
  • GHS-07 - ghs07
Top