Medax® Max

Augimo reguliatorius žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams rugiams, žieminiams kvietrugiams ir vasarinėms avižoms.

Medax® Max

Augimo reguliatorius žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams rugiams, žieminiams kvietrugiams ir vasarinėms avižoms.


Privalumai

  • Trumpesni ir tvirtesni stiebai apsaugo nuo išgulimo
  • Tolygus pasėlis
  • Stipresnė šaknų sistema
  • Veikia nepriklausomai nuo oro sąlygų
  • Tinka visiems javams
  • Didesnis atsparumas stiebalūžei ir javaklupei
  • Galima maišyti su daugeliu produktų

Informacija

Pagrindinė informacija

Pavadinimas Medax® Max
Formuluotė vandenyje tirpios granulės (SG)
Sudėtis 75 g/kg trineksapak-etilas, 50 g/kg kalcio proheksadionas

Veikimo būdas

MEDAX MAX yra sisteminis augimo reguliatorius, kuris trumpina ir stiprina javų stiebus ir apsaugo žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius ir vasarinius miežius, žieminius rugius, žieminius kvietrugius ir vasarines avižas nuo išgulimo bei gerina šaknijimąsi. Jis sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų – kalcio proheksadiono ir trineksapak-etilo, kurie abu yra acil-cikloheksandionų cheminės klasės junginiai. Abi šios veikliosios medžiagos mažina giberelinų kiekį augale, sumažina tarpubamblių ilgį, tokiu būdu pristabdydamos javų augimą 3–4 savaitėms.

Kalcio proheksadionas unikalus tuo, kad nepriklausomai nuo šviesos ir temperatūros, pradeda veikti iš karto, kai tik patenka į augalo audinius. Patekęs į augalus per lapus, didesnis jo kiekis juda į viršutines augalo dalis (akropetaliai), o į šaknis (bazipetaliai) juda mažiau.

Kalcio proheksadionas turi didžiausią poveikį apatinių tarpubamblių augimui, kurie yra tvirtas tolesnio stiebo vystymosi pagrindas. Tik patekęs į vandenį, tirpstantis kalcio proheksadionas iš karto tampa aktyvus. Kalcio proheksadiono dėka, platus temperatūros diapazonas užtikrina lankstų panaudojimo laiką, t. y. purkšti galima nuo +5 oC. Taip šios dvi veikliosios medžiagos puikiai papildo viena kitą ir suteikia galimybę naudoti nuo ankstyvo pavasario iki vamzdelėjimo pabaigos. MEDAX MAX veikimas prasideda beveik iš karto, nupurškus augalus.

Trineksapak-etilas patenka į augalus per lapus ir stiebus ir juose juda sistemiškai visomis kryptimis. Kad trineksapak-etilas imtų veikti, pirmiausia reikia jį aktyvinti augaluose. Jo veikimas užsitęsia, nes trineksapak-etilas iš šaknų į stiebų tarpubamblius patenka vėliau ir čia veikdamas neleidžia stiebui greitai augti. Trineksapaketilas pradeda veikti lėtai, bet išliekamasis veikimas ilgas, o kalcio proheksadionas augale pradeda veikti greitai, bet išliekamasis veikimas – trumpesnis.

Taip šios dvi veikliosios medžiagos papildo viena kitą ir suteikia galimybę naudoti nuo ankstyvo pavasario iki vamzdelėjimo pabaigos. MEDAX MAX veikimas prasideda beveik iš karto, nupurškus augalus.

Naudojamas krūmijimosi pabaigoje – paskutinio lapo tarpsnyje MEDAX MAX sutrumpina ir sustiprina stiebą, o ypač apatinius tarpubamblius, didina stiebo skersmenį. Jis taip pat skatina šaknijimąsi, taip apsaugodamas javus nuo išgulimo dėl silpnai išsivysčiusių šaknų.

Visuose javuose, kur buvo naudotas MEDAX MAX, buvo žymus augalų aukščio sumažėjimas. Esant išgulimui, ten kur buvo naudotas MEDAX MAX, išgulimas buvo žymiai mažesnis.

Žieminius miežius ir žieminius kvietrugius galima purkšti du kartus su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu. Naudokite Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) ir nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (akuotiems augalams) (BBCH 49). Norma priklauso nuo panaudojimo laiko, dirvožemio turtingumo maisto medžiagomis, tręšimo intensyvumo, augalų veislės atsparumo išgulimui, drėgmės režimo ir meteorologinių sąlygų. Vasarinius miežius ir vasarinius kviečius purkškite vieną kartą nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39), o vasarines avižas – nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 34), kai ketvirtas bamblys pakilęs daugiau kaip 2 cm nuo trečio bamblio.

Žieminiai kviečiai
Norma: 0,3-0,75 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
arba
Norma: 0,3-0,5 kg/ha Medax Max nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (akuotiems kviečiams) (BBCH 49).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Vasariniai kviečiai
Norma: 0,3-0,5 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 33-35 priklausomai nuo veislės).
Didžiausias purškimų skaičius – 1
arba
Norma: 0,15-0,35 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 33-35, priklausomai nuo veislės), galima purkšti 2 kartus, su minimaliu 7 dienų intervalu, neviršijant maksimalios 0,5 kg/ha Medax Max normos.
Didžiausias purškimų skaičius – 2
Norma: 0,3 kg/ha Medax Max nuo pakutinio bamblio tarpsnio (BBCH 33-35, priklausomai nuo veislės) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Dėmesio!
Vasariniuose kviečiuose neviršykite 0,3 kg/ha Medax Max normos, kai Medax Max naudojate vėliau nei paskutinio bamblio tarpsnyje (BBCH 33-35, priklausomai nuo veislės).

Žieminiai miežiai
Norma: 0,5-1,0 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Norma: 0,5-0,75 kg/ha Medax Max nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 49).
Purškiant per 2 kartus didžiausia vieno purškimo norma 0,5 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu.
Didžiausia purškimo norma per sezoną – 1,0 kg/ha.

Vasariniai miežiai
Norma: 0,3-0,5 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Didžiausias purškimų skaičius – 1
arba
Norma: 0,15-0,35 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39). Galima purkšti 2 kartus, su minimaliu 7 dienų intervalu, neviršijant maksimalios 0,5 kg/ha Medax Max normos.
Didžiausias purškimų skaičius – 2

Žieminiai rugiai
Norma: 0,5-1,0 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Norma: 0,5-0,75 kg/ha Medax Max nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 49).
Purškiant per 2 kartus didžiausia vieno purškimo norma 0,5 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu.
Didžiausia purškimo normą per sezoną – 1,0 kg/ha.

Žieminiai kvietrugiai
Norma: 0,5-0,75 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Norma: 0,5 kg/ha Medax Max nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 49).
Purškiant per 2 kartus didžiausia vieno purškimo norma 0,5 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu.
Didžiausia purškimo norma per sezoną – 1,0 kg/ha.

Vasarinės avižos
Norma: 0,3-0,5 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio, ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 34), kai ketvirtas bamblys pakilęs daugiau kaip 2 cm nuo trečio bamblio.
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Kaip naudoti?

Naudokite MEDAX MAX nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) ir nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (akuotiems augalams) (BBCH 49). Norma priklauso nuo panaudojimo laiko, dirvožemio turtingumo maisto medžiagomis, tręšimo intensyvumo, augalų veislės atsparumo išgulimui, drėgmės režimo ir meteorologinių sąlygų.

Maišymas

MEDAX MAX galima maišyti su BASF fungicidais, BASF herbicidais, insekticidais, javų augimo reguliatoriumi CYCOCEL 750.

Pakuotė: 6,0 kg, 1,0 kg

Pavojingumo simbolis(iai)

  • GHS-09 - ghs09

Pagrindinė informacija

Pavadinimas Medax® Max
Formuluotė vandenyje tirpios granulės (SG)
Sudėtis 75 g/kg trineksapak-etilas, 50 g/kg kalcio proheksadionas

Veikimo būdas

MEDAX MAX yra sisteminis augimo reguliatorius, kuris trumpina ir stiprina javų stiebus ir apsaugo žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius ir vasarinius miežius, žieminius rugius, žieminius kvietrugius ir vasarines avižas nuo išgulimo bei gerina šaknijimąsi. Jis sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų – kalcio proheksadiono ir trineksapak-etilo, kurie abu yra acil-cikloheksandionų cheminės klasės junginiai. Abi šios veikliosios medžiagos mažina giberelinų kiekį augale, sumažina tarpubamblių ilgį, tokiu būdu pristabdydamos javų augimą 3–4 savaitėms.

Kalcio proheksadionas unikalus tuo, kad nepriklausomai nuo šviesos ir temperatūros, pradeda veikti iš karto, kai tik patenka į augalo audinius. Patekęs į augalus per lapus, didesnis jo kiekis juda į viršutines augalo dalis (akropetaliai), o į šaknis (bazipetaliai) juda mažiau.

Kalcio proheksadionas turi didžiausią poveikį apatinių tarpubamblių augimui, kurie yra tvirtas tolesnio stiebo vystymosi pagrindas. Tik patekęs į vandenį, tirpstantis kalcio proheksadionas iš karto tampa aktyvus. Kalcio proheksadiono dėka, platus temperatūros diapazonas užtikrina lankstų panaudojimo laiką, t. y. purkšti galima nuo +5 oC. Taip šios dvi veikliosios medžiagos puikiai papildo viena kitą ir suteikia galimybę naudoti nuo ankstyvo pavasario iki vamzdelėjimo pabaigos. MEDAX MAX veikimas prasideda beveik iš karto, nupurškus augalus.

Trineksapak-etilas patenka į augalus per lapus ir stiebus ir juose juda sistemiškai visomis kryptimis. Kad trineksapak-etilas imtų veikti, pirmiausia reikia jį aktyvinti augaluose. Jo veikimas užsitęsia, nes trineksapak-etilas iš šaknų į stiebų tarpubamblius patenka vėliau ir čia veikdamas neleidžia stiebui greitai augti. Trineksapaketilas pradeda veikti lėtai, bet išliekamasis veikimas ilgas, o kalcio proheksadionas augale pradeda veikti greitai, bet išliekamasis veikimas – trumpesnis.

Taip šios dvi veikliosios medžiagos papildo viena kitą ir suteikia galimybę naudoti nuo ankstyvo pavasario iki vamzdelėjimo pabaigos. MEDAX MAX veikimas prasideda beveik iš karto, nupurškus augalus.

Naudojamas krūmijimosi pabaigoje – paskutinio lapo tarpsnyje MEDAX MAX sutrumpina ir sustiprina stiebą, o ypač apatinius tarpubamblius, didina stiebo skersmenį. Jis taip pat skatina šaknijimąsi, taip apsaugodamas javus nuo išgulimo dėl silpnai išsivysčiusių šaknų.

Visuose javuose, kur buvo naudotas MEDAX MAX, buvo žymus augalų aukščio sumažėjimas. Esant išgulimui, ten kur buvo naudotas MEDAX MAX, išgulimas buvo žymiai mažesnis.

Žieminius miežius ir žieminius kvietrugius galima purkšti du kartus su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu. Naudokite Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) ir nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (akuotiems augalams) (BBCH 49). Norma priklauso nuo panaudojimo laiko, dirvožemio turtingumo maisto medžiagomis, tręšimo intensyvumo, augalų veislės atsparumo išgulimui, drėgmės režimo ir meteorologinių sąlygų. Vasarinius miežius ir vasarinius kviečius purkškite vieną kartą nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39), o vasarines avižas – nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 34), kai ketvirtas bamblys pakilęs daugiau kaip 2 cm nuo trečio bamblio.

Žieminiai kviečiai
Norma: 0,3-0,75 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
arba
Norma: 0,3-0,5 kg/ha Medax Max nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (akuotiems kviečiams) (BBCH 49).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Vasariniai kviečiai
Norma: 0,3-0,5 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 33-35 priklausomai nuo veislės).
Didžiausias purškimų skaičius – 1
arba
Norma: 0,15-0,35 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 33-35, priklausomai nuo veislės), galima purkšti 2 kartus, su minimaliu 7 dienų intervalu, neviršijant maksimalios 0,5 kg/ha Medax Max normos.
Didžiausias purškimų skaičius – 2
Norma: 0,3 kg/ha Medax Max nuo pakutinio bamblio tarpsnio (BBCH 33-35, priklausomai nuo veislės) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Dėmesio!
Vasariniuose kviečiuose neviršykite 0,3 kg/ha Medax Max normos, kai Medax Max naudojate vėliau nei paskutinio bamblio tarpsnyje (BBCH 33-35, priklausomai nuo veislės).

Žieminiai miežiai
Norma: 0,5-1,0 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Norma: 0,5-0,75 kg/ha Medax Max nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 49).
Purškiant per 2 kartus didžiausia vieno purškimo norma 0,5 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu.
Didžiausia purškimo norma per sezoną – 1,0 kg/ha.

Vasariniai miežiai
Norma: 0,3-0,5 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Didžiausias purškimų skaičius – 1
arba
Norma: 0,15-0,35 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39). Galima purkšti 2 kartus, su minimaliu 7 dienų intervalu, neviršijant maksimalios 0,5 kg/ha Medax Max normos.
Didžiausias purškimų skaičius – 2

Žieminiai rugiai
Norma: 0,5-1,0 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Norma: 0,5-0,75 kg/ha Medax Max nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 49).
Purškiant per 2 kartus didžiausia vieno purškimo norma 0,5 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu.
Didžiausia purškimo normą per sezoną – 1,0 kg/ha.

Žieminiai kvietrugiai
Norma: 0,5-0,75 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Norma: 0,5 kg/ha Medax Max nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 49).
Purškiant per 2 kartus didžiausia vieno purškimo norma 0,5 kg/ha.
Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu.
Didžiausia purškimo norma per sezoną – 1,0 kg/ha.

Vasarinės avižos
Norma: 0,3-0,5 kg/ha Medax Max nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio, ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 34), kai ketvirtas bamblys pakilęs daugiau kaip 2 cm nuo trečio bamblio.
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Kaip naudoti?

Naudokite MEDAX MAX nuo krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) ir nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (akuotiems augalams) (BBCH 49). Norma priklauso nuo panaudojimo laiko, dirvožemio turtingumo maisto medžiagomis, tręšimo intensyvumo, augalų veislės atsparumo išgulimui, drėgmės režimo ir meteorologinių sąlygų.

Maišymas

MEDAX MAX galima maišyti su BASF fungicidais, BASF herbicidais, insekticidais, javų augimo reguliatoriumi CYCOCEL 750.

Pakuotė: 6,0 kg, 1,0 kg

Pavojingumo simbolis(iai)

  • GHS-09 - ghs09

Įrankiai

Kodėl Medax® Max?

Į viršų