BASF Agro Lietuva
BASF Agro Lietuva

Susisiekti

Arrat®

Herbicidai

Plataus veikimo sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, miežiuose, kukurūzuose.

Į Arrat sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos – tritosulfuronas ir dikamba.

Pakuotė: 0,8 kg

Privalumai

  • Norint užtikrinti didžiausią efektyvumą, kartu rekomenduojama naudoti paviršiaus aktyviąją medžiagą
  • Puikiai tinka žieminių kviečių laukams, kuriuose rudenį aptinkama piktžolių, tačiau pavasarį rekomenduojama naudoti kuo ankščiau, kad piktžolės neperaugtų

Pagrindinė informacija

Pavadinimas Arrat®
Formuluotė vandenyje dispersiškos granulės
Sudėtis 25.0 % tritosulfuronas, 50.0 % dikamba
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
Etiketė Etiketė
Naudojimo aprašas Naudojimo aprašas

Tritosulfuronas priklauso sulfolinurėjos grupei ir blokuoja svarbių baltymų acetolactatų-syntetazės (ALS-inhibitorius) sintezę. Jis įsisavinamas per lapus ir sistemiškai juda augale abiem kryptimis aukštyn (akropetaliai) ir žemyn (bazipetaliai).

Dikamba priklauso benzoinės rūgšties darinių cheminei grupei, kuri veikia į auksinų kiekį piktžolėse. Dikamba įsisavinamas per dygstančių piktžolių lapus ir sistemiškai pasiskirsto visame augale.

Tritosulfuronas ir dikamba suteikia produktui du skirtingus veikimo būdus. Tai užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, greitą ir patikimą veikimą nuo piktžolių.

Arrat patenka į piktžolę per lapus, taip pat gali būti pasisavinamas ir per augalo šaknis, tačiau dirvinis poveikis naujai išdygusioms piktžolėms yra nepakankamas. Jautriausios herbicidui yra aktyviai augančios piktžolės nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio. Šiltu (+10-18°C) ir drėgnu oru veiksmingumas yra geresnis. Jautrios herbicidui piktžolės žūva po dviejų – keturių savaičių. Arrat gerai naikina tik dviskiltes piktžoles.

Naudojant herbicidą Arrat, rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyvios medžiagos (PAM), kuri pagerina ir pagreitina herbicido įsiskverbimą į piktžoles. Taip užtikrinamas geresnis veikimas ir greitesnis herbicido patekimas į piktžoles, kai sąlygos purškimui nėra optimalios.

Arrat veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Arrat norma yra 0,2 kg/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga.

Labai veiksmingas (>90%) nuo: baltųjų balandų, bekvapių šunramunių, daržinių žliūgių, dėmėtųjų rūgčių, dirvinių aklių, dirvinių čiužučių, dirvinių neužmirštuolių, dirvinių pienių, dirvinių ridikų, svėrių, garstukų, kibiųjų lipikų, paprastųjų gaivų, paprastųjų žilių, rapsų pabirų, trikerčių žvaginių, vaistinių ramunėlių, vijoklinių pelėvirkščių.

Veiksmingas (>85%) nuo: apskritalapių snapučių, dirvinių usnių, dirvinių vijoklių, gailiųjų dilgėlių, pūdyminių aguonų, raudonžiedžių notrelių, takažolių, vaistinių žvirbliarūčių, rugiagėlių.

Mažiau veiksmingas (<70%) nuo: dirvinių našlaičių, dirvinių bobramunių.

Poveikis usnims

Arrat veiksmingas tik nuo tų usnių, kurios purškimo metu yra pilnai išdygusios. Jei

usnys žieminiose javuose išdygsta vėliau, rekomenduojama jas purkšti su MCPA.

Optimalus purškimo laikas

Žieminiuose javuose – nuo krūmijimosi vidurio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 25–29).

Vasariniuose javuose – nuo 3 lapelių iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13–25).

Kukurūzuose – nuo 3 lapelių iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 13–15).

Naudojant vėliau, javams intensyviai augant, gali pasireikšti laikini hormoninio tipo simptomai (pvz. lapų susisukimas) ir sumažėti veikimas nuo piktžolių.

Atidėkite purškimą prieš ir po ilgalaikių šalnų. Nepurkškite, jei oro temperatūra žemesnė kaip +5°C arba aukštesnė kaip +25°C.

Atsėjimas

Pasėliuose, kur buvo naudotas Arrat, esant normalioms augimo sąlygoms, kitais metais galima sėti visas kultūras.

Žieminius rapsus galima sėti prieš tai dirvą suarus ar giliai sukultivavus.

Jei vasarinius javus dėl blogo sudygimo ar kitų priežasčių reikia atsėti, tuomet galima sėti vasarinius kviečius, miežius, avižas ar kukurūzus.

Durpinguose ir labai smėlinguose dirvožemiuose po Arrat panaudojimo kitais metais nerekomenduojame sėti vasarinių rapsų ir žirnių.

Pastabos

Naudojant Arrat, būtina laikytis 10 metrų apsauginės zonos paviršinio vandens telkiniams apsaugoti, jei nėra nustatyti kitokie apsauginiai atstumai pagal paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo

taisykles.

Siekant apsaugoti šalia žemės ūkio pasėlių natūraliose biocenozėse augančius augalus, rekomenduojama vengti Arrat patekimo ant augalų, kurių nesiekiama sunaikinti.

Arrat gali užteršti gruntinius vandenis. Negalima šio produkto naudoti dažniau nei vieną kartą per sezoną, vengti naudojimo lengvose, mažą organinės medžiagos kiekį turinčiose dirvose.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 150–250 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 2–4 valandos.

Purškiant javus, Arrat galima maišyti kartu su anksti naudojamais fungicidais Adexar, Ceriax, Allegro Super, Duett Ultra, Capalo, Corbel, Flexity, Tango Super, augimo reguliatoriais Cycocel 750, Medax Top.

Jei pasėlyje yra smilguolių, rekomenduojame naudoti 0,15-0,2 kg/ha Arrat + 0,015 kg/ha Monitor®11 mišinį. Nuo smilguolių taip pat galima maišyti su 2,5-3,0 l/ha Arelon®4 Flussig. Maišydami su mikroelementinėmis trąšomis pasitarkite su gamintojais.

Tirpalo paruošimas

Supilkite i purkštuvo rezervuar¹ 3/4 reikiamo vandens kiekio. Iberkite Arrat. Papildykite trukstamu vandens kiekiu. Ipilkite paviršiaus aktyvios medžiagos. Purškimo metu maišykle turi dirbti.

Purškiklio plovimas

Po purškimo su herbicidu Arrat, kruopščiai išplaukite purkštuvo vidų, išorę, visus filtrus ir purkštukus. Purkštukus ir filtrus plaukite atskirai, naudokite ploviklį.

Pripilkite į purkštuvą vandens ir pridėkite ploviklio (pvz. 1,0 litrą 25% buitinio amoniako 100 litrų vandens). Nuplaukite purkštuvo strypus, vamzdelius ir palikite 15 minučių įjungtą maišyklę. Išpurkškite visą purkštuvo turinį per purkštukus ir dar kartą nuplaukite purkštuvo išorę švariu vandeniu.

Viską pakartokite ir pabaigoje dar kartą skalaukite švariu vandeniu 5 minutes su įjungta maišykle, po to išleiskite vandenį per purkštuvo vamzdelius ir purkštukus.

  • ghs07 - ghs07
  • ghs09 - ghs09
Top