Ligų monitoringas

Javų ligų monitoringo žemėlapis

BASF kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru atlieka javų ligų monitoringą.

Naujame javų ligų monitoringo interaktyviame žemėlapyje galite matyti ne tik plintančias javų ligas, bet ir rekomendacijas kaip nuo jų apsaugoti savo kviečių pasėlius.

Į viršų