BASF Agro Lietuva
Paslaugos
BASF Agro Lietuva

Javų ligų monitoringo žemėlapis

BASF kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru atlieka javų ligų monitoringą. Tiriama 15 žieminių kviečių veislių, keturiose Lietuvos regionuose.

Naujame javų ligų monitoringo interaktyviame žemėlapyje galite matyti ne tik plintančias javų ligas, bet ir rekomendacijas kaip nuo jų apsaugoti savo kviečių pasėlius.

Pagrindiniai