BASF Agro Lietuva
BASF Agro Lietuva

Apie mus

BASF– chemijos kompanija, užimanti lyderės pozicijas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Mūsų sėkmės paslaptis – pažangiausi augalų apsaugos sprendimai. Siūlome modernius metodus visoms augalų problemoms spręsti, taip pat ir programas pagrindinėms žemės ūkio kultūroms apsaugoti. Su BASF produktaisūkininkai sėkmingai gerina žemės ūkio kultūrų kokybę ir džiaugiasi geresniu derliumi.


BASF įmonės atstovai Lietuvoje rūpinasi, kad į Lietuvą įvežti cheminiai produktai būtų išbandyti vietos sąlygomis, užregistruoti ir jais leista prekiauti. Taip pat jie dalyvauja lauko dienose, parodose, seminaruose, kur yra aiškinamas pesticidų vartojimo poreikis ir ekonominis efektyvumas. Šiuo metu rinkoje siūloma 40 BASF augalų apsaugos produktų.


BASF – 1865 metais Vokietijoje įkurta ir šiuo metu viena didžiausių bei pirmaujančių chemijos kompanijų, gaminančių per 150 įvairių žemės ūkio produktų rūšių, platinamų ir parduodamų daugiau nei 170 pasaulio šalių.


Pagrindinis BASF kompanijos tikslas – panaudojant naujas technologijas, plėsti bei tobulinti egzistuojančias žemės ūkio produkcijos rinkas bei plėtoti naujas: kurti naujus ir tobulinti egzistuojančius produktus, sukurti maksimalią žemės ūkio pridėtinę vertę, integruojant ekonominę naudą, socialinę bei aplinkos apsaugą.


BASF siūlo įvairaus spektro cheminių produktų bei mokslinių tyrimų centruose ir laboratorijose kuriamų cheminių medžiagų. Įmonė neapsiriboja tik įvairios produkcijos gamyba, šios kompanijos mokslinių tyrimų stotyse, kurių viena pirmųjų ir didžiausių buvo įkurta 1914 metais Limburgerhofe, taip pat atliekami ir sudėtingi tręšimo bei augalų apsaugos priemonių bandymai, kurių rezultatais remiamasi toliau gaminant žemės ūkio produkciją, nagrinėjami naujos produkcijos įtakos augalų sveikatingumui ir apsirūpinimo maisto medžiagomis aspektai. Šiuo metu minėtoje tyrimų stotyje bandymai atliekami laboratorijose, užimančiose per 6000 kv. m, šiltnamiuose ir laukuose, užimančiuose daugiau kaip 210 000 kv. m.. Joje dirba daugiau nei 13 000 įvairių specialybių žmonių – pradedant daržininkų padėjėjais ir baigiant aukštos kvalifikacijos darbuotojais, dirbančiais augalų sveikatingumo ir apsirūpinimo maisto medžiagomis srityse.


Kurdami produktus BASF mokslininkai siekia šių tikslų:

 • išrasti naujus, aktyvius sintetinių, cheminių ir natūralių junginių derinius;
 • panaudoti specifines priemones (pvz., hormonus) vabzdžių dauginimosi kontrolei;
 • sukurti biologinės augalų apsaugos principus, pvz., panaudoti feromonus ar vabzdžių grobuoniškumą kaip integruotus augalų apsaugos elementus;
 • išsiaiškinti naujų cheminių elementų junginių ir jų skilimo produktų įtaką žmonių sveikatai, gyvūnams ir aplinkai;
 • sukurti naujus aktyvių elementų derinius;
 • ekonomiškai ir ekologiškai pagrįsti naujo cheminio preparato naudojimą žemės ūkyje bei įrodyti, kad žemės ūkiui siūlomi BASF cheminiai produktai yra aukštos kokybės, veiksmingi, ekonomiški, nepavojingi aplinkai ir galutiniams išaugintos produkcijos vartotojams.


BASF įmonės veikla Lietuvoje

Pirmą kartą BASF savo gaminamą produkciją pristatė Lietuvos žemės ūkio rinkai apie 1995 metus ir pasiūlė Lietuvos žemdirbiams javų ir linų pasėliuose vešinčioms piktžolėms (dviskiltėms) naikinti skirtus herbicidus „Basagram 480“, „Basagran M“ ir „Butisan 400“. Nuo 1995 metų BASF veikla toliau sėkmingai plėtojama Lietuvoje.

Pagrindiniai BASF gaminamos produkcijos importuotojai ir platintojai Lietuvoje yra UAB „Agrokoncernas“, UAB „Baltic Agro“, AB „Linas Agro“, UAB „Litagra“ ir AB „Kauno grūdai“.


Šiuo metu BASF įmonei Lietuvoje atstovauja 5 žmonės, kurių darbo metus galima suskirstyti į 4 pagrindinius kalendorinius laiko etapus:

Žiema – šiuo etapu vyksta įvairūs seminarai ir mokymai, kuriuos dažniausiai rengia platintojai bei rajonų žemės ūkio konsultavimo tarnybos. 2012 m. žiemą BASF surengė apie 60 žemdirbių seminarų, kurių metu buvo pristatyta įvairi cheminė žemės ūkio produkcija.

Pavasaris – šiuo etapu, bendradarbiaujant su Lietuvos žemdirbystės instituto mokslininkais ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojais, tiriami nauji pesticidai, konsultuojami žemdirbiai, dalyvaujama parodose, atliekami registraciniai naujai į rinką išleidžiamų augalų apsaugos produktų bandymai.

Vasara – šiuo etapu vyksta vadinamosios lauko dienos, kurių metu ūkininkų, žemės ūkių bendrovių ar BASF iniciatyva demonstruojami augalų apsaugos produktų privalumai.

Ruduo – kai organizuojami išvažiuojamieji seminarai į BASF pagrindines gamyklas ir tyrimų centrus užsienyje, siekiant žemdirbiams ir konsultavimo tarnybų darbuotojams pristatyti naujų bei užregistruotų pesticidų lyginamųjų bandymų duomenis, pasėlių purškimo normas, ekonominę naujos produkcijos naudą (santykį tarp sukuriamos pridėtinės vertės ir išlaidų, skirtų jai sukurti).


BASF įmonės produkcijos įvairovė

Lietuvoje įregistruota 40 BASF gaminamų augalų apsaugos produktų. Šiame plačiame asortimente lengvai rasite tinkamiausią savo problemos sprendimo būdą ir galėsite džiaugtis sveikais augalais bei gausiu derliumi.

Populiariausi mūsų produktai:

 • „Adexar“ , „Ceriax“ – naujausi fungicidai javų apsaugai nuo ligų,
 • „Allegro Super“, „Capalo“ – javų fungicidai pirmam purškimui,
 • „Viverda“, „Bell Super“ – pažangios D produkto formos fungicidai,
 • „Osiris“ – javų apsaugai nuo varpų fuzariozės, septoriozės ir kt. ligų,
 • „Medax Top“ – patikimas javų augimo reguliatorius,
 • „Butisan 400“, „Butisan Star“ – dirvinis rapsų herbicidas,
 • „Arrat“ – kokybiška javų apsauga nuo piktžolių,
 • „Kinto“ – beicas, užtikrinantis sveikas sėklas,
 • „Juventus“ – javų fungicidas bei rapsų augimo reguliatorius,
 • „Cantus“, „Efilor“ – užtikrinta rapsų apsauga nuo ligų žydėjimo metu ir ne tik.

Top