Revytrex

Apie mus

BASF – kompanija, užimanti lyderės pozicijas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Mūsų sėkmės paslaptis – pažangiausi augalų apsaugos sprendimai. Siūlome modernius metodus visoms augalų problemoms spręsti, taip pat ir programas pagrindinėms žemės ūkio kultūroms apsaugoti. Su BASF produktais ūkininkai sėkmingai gerina žemės ūkio kultūrų kokybę ir džiaugiasi geresniu derliumi.

BASF įmonės atstovai Lietuvoje rūpinasi, kad į Lietuvą įvežti produktai būtų išbandyti vietos sąlygomis, užregistruoti ir jais leista prekiauti. Taip pat jie dalyvauja lauko dienose, parodose, kur yra aiškinamas vartojimo poreikis ir ekonominis efektyvumas. Šiuo metu rinkoje siūloma 40 BASF augalų apsaugos produktų.

BASF – 1865 metais Vokietijoje įkurta ir šiuo metu viena didžiausių bei pirmaujančių chemijos kompanijų, gaminančių per 150 įvairių žemės ūkio produktų rūšių, platinamų ir parduodamų daugiau nei 170 pasaulio šalių.

Pagrindinis BASF kompanijos tikslas – panaudojant naujas technologijas, plėsti bei tobulinti egzistuojančias žemės ūkio produkcijos rinkas bei plėtoti naujas: kurti naujus ir tobulinti egzistuojančius produktus, sukurti maksimalią žemės ūkio pridėtinę vertę, integruojant ekonominę naudą, socialinę bei aplinkos apsaugą.

BASF siūlo įvairaus spektro cheminių produktų bei mokslinių tyrimų centruose ir laboratorijose kuriamų cheminių medžiagų. Įmonė neapsiriboja tik įvairios produkcijos gamyba, šios kompanijos mokslinių tyrimų stotyse, kurių viena pirmųjų ir didžiausių buvo įkurta 1914 metais Limburgerhofe, taip pat atliekami ir sudėtingi tręšimo bei augalų apsaugos priemonių bandymai, kurių rezultatais remiamasi toliau gaminant žemės ūkio produkciją, nagrinėjami naujos produkcijos įtakos augalų sveikatingumui ir apsirūpinimo maisto medžiagomis aspektai. Šiuo metu minėtoje tyrimų stotyje bandymai atliekami laboratorijose, užimančiose per 6000 kv. m, šiltnamiuose ir laukuose, užimančiuose daugiau kaip 210 000 kv. m.. Joje dirba daugiau nei 13 000 įvairių specialybių žmonių – pradedant daržininkų padėjėjais ir baigiant aukštos kvalifikacijos darbuotojais, dirbančiais augalų sveikatingumo ir apsirūpinimo maisto medžiagomis srityse.

Kurdami produktus BASF mokslininkai siekia šių tikslų:

  • išrasti naujus, aktyvius sintetinių, cheminių ir natūralių junginių derinius;
  • panaudoti specifines priemones (pvz., hormonus) vabzdžių dauginimosi kontrolei;
  • sukurti biologinės augalų apsaugos principus, pvz., panaudoti feromonus ar vabzdžių grobuoniškumą kaip integruotus augalų apsaugos elementus;
  • išsiaiškinti naujų cheminių elementų junginių ir jų skilimo produktų įtaką žmonių sveikatai, gyvūnams ir aplinkai;
  • sukurti naujus aktyvių elementų derinius;
  • ekonomiškai pagrįsti naujo cheminio preparato naudojimą žemės ūkyje bei įrodyti, kad žemės ūkiui siūlomi BASF cheminiai produktai yra aukštos kokybės, veiksmingi, ekonomiški, nepavojingi aplinkai ir galutiniams išaugintos produkcijos vartotojams.

Į viršų